මාධ්‍යවේදියා - 11:01


English English සිංහල සිංහල

 

ගෑස් ප්‍රමිතියේ අවුලක්

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_imgspot_img

පසුගියදා කොළඹ වරායට පැමිණි අතර එහි ඇති ගෑස්වල සාම්පල පරීක්ෂාව අදාළ අංශ විසින් සිදුකර තිබේ.ලිට්‍රො සමාගමට ගෑස් තොගයක් ගෙන ආ නෞකාවේ ඇති ගෑස්වල “එතිල් මකැප්ටාන්” රසායනිකය නියමිත ප්‍රමිතියට නොමැති බව අනාවරණ වී තිබේ. එමනිසා ලිට්රෝ සමාගම විසින් පසුගිය දා ආනයනය කළ ගෑස් තොගය ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට  බලධාරීන් කටයුතු කර තිබෙනවා

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news
- Advertisement -spot_img
Related news