මාධ්‍යවේදියා - 11:01


English English සිංහල සිංහල

 

රටෙත් නැති පොහොර වලට ලොවෙත් නැති චක්‍ර ලේඛ

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_imgspot_img

විසිහතර පැයේම ආණ්ඩුව ගොවියාව රවට්ටන බවත් අතේ පුපුරන දියර පොහොර කෑන් ගොවි ජනතාවට ලබාදී ඇති බවත් , මෙවැනි බරපතළ විනාසයක් ගොවිතැනට සහ ගොවි ජනතාවට කරන්නේ ඇයි දැයි තමන් ආණ්ඩුවෙන් ප්‍රශ්න කරන බව පැවසූ විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා කියා සිටියා
තවද රසායනික පොහොර ලබා දෙන්නට බැරි බවට විෂය භාර අමාත්‍යවරයා මේ වන විට ප්‍රකාශ කොට ඇති බවත්,එය එසේනම් රසායනික පොහොර ගෙනෙන බවට චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කළේ ඇයි දැයි කියා ආණ්ඩුව පිළිතුරු ලබාදිය යුතු බවත් විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසා සිටියා

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news
- Advertisement -spot_img
Related news