මාධ්‍යවේදියා - 10:01


English English සිංහල සිංහල

 

බස්නාහිර කට වැසේ!

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_imgspot_img

ඊයේ දින බස්නාහිර පළාතේ ක්‍රියාත්මක කළ මෙහෙයුමක දී. නිසි ලෙස මුව ආවරණ පැළදිය යුතු ආකාරය සම්බන්ධයෙන් බස්නාහිර පළාතේ පුද්ගලයින් 1831 දෙනෙක්ට පොලිසිය අවවාද කර තිඛෙනවා

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news
- Advertisement -spot_img
Related news