මාධ්‍යවේදියා - 10:01


English English සිංහල සිංහල

 

මගේ පුතාට පිහිටක් වෙන්න -පුතු වෙනුවෙන් හඬා වැටෙන ආදරණීය තාත්තා

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_imgspot_img

මගේ පුතා ගේ ජිවිතේ බේරලා දෙන්න
#News #LKA #srilanka
#Childprotection

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news
- Advertisement -spot_img
Related news