මාධ්‍යවේදියා - 10:01


English English සිංහල සිංහල

 

මඟුලක් ගිය දුරක්

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_imgspot_img

කාන්තාවන්ට නීත්‍යානුකූලව විවාහවීමට අවසර ලැබෙන වයස් සීමාව අවුරුදු 18 සිට විසි හතර දක්වා ඉහළ දැමීම සඳහා වන යෝජනාවකට ඉන්දීය රජය අනුමැතිය ලබාදී ඇති බවට වාර්තා වෙයි.

මේ වනවිට ඉන්දියාව තුළ පිරිමින්ගේ විවාහ වීමේ වයස සීමාව අවුරුදු 21 ක් වන අතර, කාන්තාවන් සඳහා එම සීමාව අවුරුදු 18 ක් ලෙස සටහන් වුණා.

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news
- Advertisement -spot_img
Related news