මාධ්‍යවේදියා - 03:08


English English සිංහල සිංහල

 

රට හදන හැටි මෙන්න – අනුර දිසානායක කෙලින්ම කියයි

රට තුල ආර්තික ගැටළු ඇති නොවෙන ආකාරයේ සැලසුමක් ගැන අනුරගෙන් හෙළිදරව්වක්

#Anuradissanayake #News #srilanka

News reporting purpose

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news
Related news