මාධ්‍යවේදියා - 03:08


English English සිංහල සිංහල

 

හරක් පටවන ලොරිවල, වැක්සින් රාජකාරි සඳහා වඩින මුරදේවතාවුන්

අපේ රටේ ඕනම ප්‍රශ්නයකදි පෙරට එන්නේ හමුදා නිලධාරීන්.
ඔවුන්ට අපි කවුරුත් ගරුකරනවා.

කොවිඩ් අවදානම දුරලන්නත් ඔවුන් මිල කළ නොහැකි අපිරිමිත රාජකාරියක් ඉටු කරනවා.

හැබැයි සමහර වෙලාවට ඔවුන්ගේ ජීවිත පවා බලධාරීන්ගේ නිසි වැඩපිළිවෙලක් නොමැති වීම නිසා අවදානමට පත්ව ඇති බවයි අපිට හිතෙන්නේ.

ඒකට මනාව සාක්ෂි සපයන ඡායාරූපයක් අපට ලැබුණා.

ඒ කොවිඩ් එන්නත කිරීමේ ස්ථානවලට රාජකාරිය සඳහා යෙදවීමට ලොරි රථවල දමාගෙන හමුදා සෙබලුන් රැගෙන යන ආකාරය දැක්වෙන ඡායාරූපයක්.

එම ඡායාරූපය පහතින්…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news
Related news