මාධ්‍යවේදියා - 02:08


English English සිංහල සිංහල

 

රැෆෙලාගේ සෙලිබ්‍රිටි කැලැන්ඩරය නිකුත් වෙයි

මෙරට කලා ශිල්පී ශිල්පිනියන්ගේ ඡායාරූප කැලැන්ඩරය (raffealia fernando celibrity calender 2022) නිකුත් වී තිබේ.

මෝස්තර නිර්මාණ ශිල්පිනියක් සහ ඡායාරූප ශිල්පිනියක් වන රැෆෙලා ප්‍රනාන්දු විසින් ජනප්‍රිය කලා ශිල්පීන් ශිල්පිනියන් වෙනස්ම ආකාරයකින් හැඩගන්වා ඡායාරූපගත කර සෑම අවුරුද්දකම කැලැන්ඩරයක් ලෙසින් එළිදක්වයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news
Related news