මාධ්‍යවේදියා - 10:01


English English සිංහල සිංහල

 

පොහොර කන සුනඛයින්ගෙන් ගොයමට හානි

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_imgspot_img

මත්යස්‍ය අපද්‍රව්‍ය වලින් නිශ්පාදීත දියර පොහොර භාවිතයට අමතරව ගොයමට වැඩිම තර්ජනයන් එල්ලවූයේ අයාලේ යන සුනඛයන්ගෙන් බව අනුරාධපුර ප්‍රදේශයේ ගොවීන් කියා සිටී .එමෙන්ම ඔවුන් පැවසූයේ දියර පොහොර ශරීරයේ ස්පර්ශ වුවහොත් තුවාල සහ ආසාධන ඉතා ඉක්මනින් ඇති වීමේ තත්වයක් උද්ගතව ඇති බවයි

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news
- Advertisement -spot_img
Related news