මාධ්‍යවේදියා - 12:01


English English සිංහල සිංහල

 

චීන නැවට සල්ලි ගෙවීමේ වරදක් නෑ – ඇමති ජොන්ස්ටන්

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_imgspot_img


මහජනතාවට කාර්යක්ෂම සේවාවක් ලබාදීමේ අරමුණින් රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුවේ නව කුරුණෑගල කාර්යාලය විවෘත කිරීමේ වැඩසටහනට එක වූ ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු අමාත්‍යවරයා චින නව සම්බන්ධ මාධ්‍යවේදියෙකු අසු ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරක් ලෙස කියා සිටියේ දෙරට අතර සම්බ්නධතාවය පවත්වාගෙන යාම සදහා කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් මුදල් ගෙවිමට ගනු ලැබූ තිරණය ගැන තමන් වරදක් නොදකින බවයි.

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news
- Advertisement -spot_img
Related news