මාධ්‍යවේදියා - 10:01


English English සිංහල සිංහල

 

හෙණ ගහනවා- මුන්ට ඡන්දෙ දුන්න උන් කො?

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_imgspot_img

වැඩිවෙන තෙල් මිල එක්ක තවත් ජීවන බර ඉහල ගොස් ඇත. 2019බලයට පැමිනි වහාම තෙල් මිල අඩු කරන බවට පොරොන්දු වූ වත්මන් ජනාධිපතිවරයා රටෙත් නැ.

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news
- Advertisement -spot_img
Related news