මාධ්‍යවේදියා - 11:01


English English සිංහල සිංහල

 

ජනපතිට”ශ්‍රී ලංකාධීශ්වර පද්ම විභූෂණ” ගෞරවාභිධානය

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_imgspot_img

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමන් වෙත (02)පස්වරුවේ,  “ශ්‍රී ලංකාධීශ්වර පද්ම විභූෂණ” ගෞරවාභිධානය පිරිනැමේ. මහාවිහාරවංශික ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ ශ්‍රී කල්‍යාණී සාමග්‍රි ධර්ම මහාසංඝ සභාව මගින් එය පිරිනමා තිබේ.

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news
- Advertisement -spot_img
Related news