මාධ්‍යවේදියා - 10:01


English English සිංහල සිංහල

 

ගිරිරාජ් කෞෂල්‍යය රංගන දිවියෙන් විශ්‍රාම යයි?

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_imgspot_img

ගිරිරාජ් කෞෂල්‍යය රංගන දිවියෙන් විශ්‍රාම ගන්නට යන බව දැනගන්නට ලැබී ඇත..අසනීප තත්වයක් නිසා කලාශූරී ගිරිරාජ් කෞශල්‍යය මහතා නාඩගම් කාරයෝ ඇතුලු නාට්ය කිහිපයකින් තාවකාලිකව ඉවත් වී සිටියේ මාස කිහිපයක සිටය.

කෙසේ නමුත් එතුමාට ඉක්මන් සුවය අප ප්‍රාර්ථනා කරන අතර යලි ඔහුගේ රංගනයන් අපට දැක ගැනීමට ලැබේවා යයි අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු.

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news
- Advertisement -spot_img
Related news