මාධ්‍යවේදියා - 06:05


English English සිංහල සිංහල

 

යුක්රේනයට ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 33ක ආධාර

යුක්රේනයට ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 33ක යුධමය, ආර්ථික සහ මානුෂීය ආධාර ලබා දීමට ඇමරිකානු ජනාධිපති ජෝ බයිඩ්න් තීරණය කර තිබේ.

ඊට අදාළ යෝජනාව ජනාධිපතිවරයා විසින් ඇමරිකානු කොංග්‍රසය වෙත ඉදිරිපත් කර ඇති අතර යුක්රේනයට ආත්මාරක්ෂාව සලසා ගැනීම සඳහා සහය වීමට එය තීරණාත්මක වන බව ජෝ බයිඩ්න් අවධාරණය කළේය.

ඒ අනුව ඩොලර් බිලියන 20ක යුධ ආධාර, බිලියන 8.5ක ආර්ථික ආධාර සහ ඩොලර් බිලියන 3ක මානුෂිය ආධාර ලබාදීමට ඇමරිකානු ජනාදිපතිවරයා යෝජනා කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news
Related news