මාධ්‍යවේදියා - 07:05


English English සිංහල සිංහල

 

රාජපක්ෂලාගේ මුල්‍ය විශුද්ධිකරණ දූෂිත ගණුදෙනු විදෙස් මාධ්‍ය හෙලි කරයි

ඔස්ට්‍රේලියාවේ වෛද්‍ය සමාගමක් සම්බන්ධයෙන් මුදල් විශුද්ධීකරණයට අදාළව සිදුකරන විමර් ශනයක් තුළදී ශ්‍රී ලංකාවේ හම්බන්තොට මහ රෝහල ඉදිකිරීමේදී සිදුවූ බව කියන දූෂිත ගණුදෙනු පිළිබඳවද තොරතුරු හෙළි වී තිබේ.

ඔස්ට්‍රේලියාවේ ABC මාධ්‍ය ජාලය මේ පිළිබඳව දිර්ඝ විස්තරයක් ඉදිරිපත් කර තිබේ. එස්ට්‍රේලි ඇස්පෙන් මෙඩිකල් සමාගම සම්බන්ධයේ පෞද්ගලික ආරක්ෂක උපකරණ කොන්ත්‍රාත්තුවක් සම්බන්ධයෙන් වූ දූෂණයක් සම්බන්ධයෙන් මෙම විමර්ශන සිදුකර තිබේ.

https://www.abc.net.au/news/2022-05-02/aspen-medical-greg-hunt-four-corners/101022086?fbclid=IwAR2UIzK8sJFSyAZ3wwl0iVoB5nmsOifMwPvJvjBEX9y6nsniUHcJcJvRblI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news
Related news