මාධ්‍යවේදියා - 07:05


English English සිංහල සිංහල

 

අරුන් ලාල් නැවතත් විවාහ වෙයි

හිටපු ඉන්දීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක අරුන් ලාල් නැවත විවාහ දිවියට පිවිස තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news
Related news