මාධ්‍යවේදියා - 06:05


English English සිංහල සිංහල

 

ඉස්ලාම් බැතිමතුන් බැතියෙන් සමරන රාමසාන් උත්සවය අදයි

ඉස්ලාම් බැතිමතුන් මහත් භක්තියෙන් සමරන රාමසාන් උත්සවය අදට යෙදී තිබේ.

පසුගිය පළමු වැනිදා නව සඳ දිස්වීමත් සමඟ කොළඹ මහ පල්ලිය නිවේදනය කළේ මෙරට ඉස්ලාම් බැතිමතුන් අද (03) දිනයේදී රාමසාන් උත්සවය සමරන බවයි.

පුරා මාසයක කාලයක් උපවාස ශීලය රැකීමෙන් අනතුරුව ලොවපුරා ඉස්ලාම් බැතිමතුන් රාමසාන් උත්සවය සමරනු ලබයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news
Related news