මාධ්‍යවේදියා - 07:05


English English සිංහල සිංහල

 

ශ්‍රී ලංකාව නැවතත් ලෝකයෙන්ම එක වෙයි

දළ ජාතික ආදායමෙන් වැඩිම ප්‍රතිශතයක් ණය හා පොලී වෙනුවෙන් වෙන්කරන ලෝකයේ පළමු රට බවට මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාව පත්ව ඇති බව මුදල් අමාත්‍ය අලි සබ්‍රි පැවසීය.

මේ අනුව දළ ජාතික ආදායමෙන් සියයට 71.7ක් ණය සේවාකරණය වෙනුවෙන් වෙන්කරන බව පැවසූ අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ 2019 වසරේදී රුපියල් ට්‍රිලියන 14.15ක්වූ ණය ප්‍රමාණය මේ වන විට රුපියල් ට්‍රිලියන 19.4ක් බවට පත්ව ඇති බවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news
Related news