මාධ්‍යවේදියා - 06:05


English English සිංහල සිංහල

 

චන්න ජයසුමන ඉල්ලා අස්වෙයි

චන්න ජයසුමන සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස් වී තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news
Related news