මාධ්‍යවේදියා - 07:05


English English සිංහල සිංහල

 

විදුර වික්‍රමනායක ඉල්ලා අස්වෙයි – Breaking News

විදුර වික්‍රමනායක කම්කරු අමාත්‍ය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වූ බව වාර්තා වෙයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news
Related news