මාධ්‍යවේදියා - 06:05


English English සිංහල සිංහල

 

නව රජයේ කැබිනට්ටුවේ තොරතුරු මෙන්න

රනිල් වික්‍රමසිංහ අගමැතිවරයාගේ රජයේ කැබිනට් අමාත්‍ය ධුර සංඛ්‍යාව ජනපති සහ අගමැති සමඟ 20කට සීමා කර තිබෙනවා.

ඊට අමතරව ආයතන වැඩි සංඛ්‍යාවක් ඇති විශාල අමාත්‍යාංශ සඳහා පමණක් නියෝජ්‍ය ඇමැතිවරුන් පත් කිරීමට නියමිතය.

නව රජයේ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුර පිරිනමනවා ද යන්න පිළිබඳව මෙතෙක් අවසන් තීරණයකට පැමිණ නැත.

දේශපාලන ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරන්නේ ලබන සතියේ පාර්ලිමේන්තුව රැස්වීමට ප්‍රථම කැබිනට් මණ්ඩලය දිවුරුම් දෙනු ඇති බවයි.

අමාත්‍යවරුන්ගේ විෂය පථය සැකසීම සඳහා සති දෙකක කාලයක් ගතවනු ඇතැයි විශ්වාස කෙරේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news
Related news