මාධ්‍යවේදියා - 06:06


English English සිංහල සිංහල

 

විදුලි බිල වැඩිවෙන හැටි

#Energy#Solar#kanchana#lka#news#srilanka#sadstory
උණුසම් පුවත් දිනපතා නැරඹීමට Madyawediya යුටියුබ් චැනල් එක Subscribe කර සීනු ලකුණ ඔබන්න

Disclaimer: This is a news report. All images or Videos are using for reference purpose only.

For copyright matters please contact : [email protected]

Madyawediya Website : https://madyawediya.lk/
Facebook : https://www.facebook.com/madyawediya

Madyawediya / Madyawediya news /Sinhala News / Sri lanka News / Breaking News

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news
Related news