මාධ්‍යවේදියා - 10:01


English English සිංහල සිංහල

 

අලුත් අවුුරුදේ මැතිසබේ ජනවාරි 11

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_imgspot_img

ලබන වසරේ පළමු පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම ජනවාරි මස 11 දින පැවැත්වීමට , අද පැවැති පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාවේදී තීරණය කළ බව සභානායක අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා පැවසීය.

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news
- Advertisement -spot_img
Related news