මාධ්‍යවේදියා - 10:01


English English සිංහල සිංහල

 

සුන්දර රටක් හදන්න Jvp youth එකට සෙට් වෙන්න

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_imgspot_img

ජීවිතය ලස්සන කරන සුන්දර රටක් හදන්න ජ්ව්ප් යොඋත් එකට සෙට් වෙන්න කියන ආරාධනය අරගෙන ඊයේ 11 දින සමාජවාදී තරුණ සංගමයේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයට පැමිණෙයි.

May be an image of 8 people, people standing and outdoors
May be an image of 3 people and outdoorsMay be an image of 1 person, outdoors and treeMay be an image of 1 person, child, standing and outdoorsMay be an image of 2 peopleMay be an image of 1 personMay be an image of 1 personMay be an image of 2 people, child, people standing and people sitting
- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news
- Advertisement -spot_img
Related news