මාධ්‍යවේදියා - 11:01


English English සිංහල සිංහල

 

තව වැඩි වෙන්න පුලුවන් !

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_imgspot_img

ආර්ථික වශයෙන් සාර්ථක ඉලක්ක සහගත වැඩපිලිවෙලක් නොමැති වීමේ අඩුපාඩුව මත ඉන්ධන මිල පමණක් නොව ඉදිරියේදී තවත් භාණ්ඩවල මිල වැඩිවෙනු ඇති බවට රාජ්‍ය අමාත්‍ය විදුර වික්‍රමනායක මහතා පවසනවා.

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news
- Advertisement -spot_img
Related news