මාධ්‍යවේදියා - 12:01


English English සිංහල සිංහල

 

සිමෙන්ති කොට්ටයක මිල ඉහළට

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_imgspot_img

දේශීය වශයෙන් නිෂ්පාදිත සිමෙන්ති 50Kg කොට්ටයක මිල රුපියල් 100කින් ඉහළ දමා තිබේ.

ඒ අනුව සිමෙන්ති කොට්ටයක මිල රුපියල් 1275 සිට 1375 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news
- Advertisement -spot_img
Related news