මාධ්‍යවේදියා - 10:01


English English සිංහල සිංහල

 

පේශල මනෝජ් සංජනා සමඟ විවාහ වෙයි

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_imgspot_img

සංජනා ගමාරච්චි මනෝජ් පේෂල සමඟ සුන්දර මනාලියක් ලෙස හැඩවුණු ඡායාරූප කිහිපයක් සමාජ මාධ්‍යයේ සංසරණය වෙයි.

Photography – Creative Focus Photography

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news
- Advertisement -spot_img
Related news