මාධ්‍යවේදියා - 07:05


English English සිංහල සිංහල

 

අපට අවුරුද්දකට තායිලන්තයෙන් ගෑස්

වසරක් සඳහා තායිලන්තයේ සියම් සමාගමෙන් ගෑස් මිලදී ගැනීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

ගෑස් ‍මෙට්‍රික් ටොන් 01ක් වත්මන් ඕමාන සමාගමෙන් ලබාදෙන මිලට වඩා ඩොලර් 9ක් අඩුවෙන් මෙමගින් ලබාගත හැකියි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news
Related news