මාධ්‍යවේදියා - 07:05


English English සිංහල සිංහල

 

දිවයින පුරා ඉන්ධන බෙදාහැරීම නවතියි

දිවයින පුරා ඉන්ධන බෙදාහැරීම මේ වනවිට තාවකාලිකව අත්හිටුවා ඇති බව ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව පවසයි.

රටේ පවතින ඇඳිරි නීති හා ආරක්ෂක තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින් ඔවුන් මෙම පියවර ගෙන තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news
Related news