මාධ්‍යවේදියා - 06:05


English English සිංහල සිංහල

 

ජනපතිට අප්‍රසාදය පළ කිරීමේ යෝජනාවක් පාර්ලිමේන්තුවට

17 වැනිදා පාර්ලිමේන්තු රැස්වීමෙන් පසු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂට එරෙහිව අප්‍රසාදය පළ කිරීමේ යෝජනාවක් පාර්ලිමේන්තුවේ විශේෂ අනුමැතියකින් විවාදයට ගැනීමට පක්ෂ නායකයන් තීරණය කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news
Related news