මාධ්‍යවේදියා - 06:05


English English සිංහල සිංහල

 

කොළඹ – මීගමුව මාර්ගයේ රථවාහන තදබදයක්

කොළඹ – මීගමුව ප්‍රධාන මාර්ගයේ මහබාගේ මංසන්ධිය ආසන්නයේ දැඩි රථවාහන තදබදයක් හටගෙන ඇති බව වාර්තා වෙයි.

ගෑස් ඉල්ලා සිදුකරන විරෝධතාවයක් හේතුවෙන් මෙලෙස රථවාහන තදබදයක් ඇතිවී ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news
Related news