මාධ්‍යවේදියා - 05:06


English English සිංහල සිංහල

 

මීරිගම පොලිස් ස්ථානයේ නිලධාරීන් තුන්දෙනෙක් මාධ්‍යවේදියකුට චන්ඩි පාට් දමයි

ප්‍රවෘත්ති ආවරණයක් සදහා ඉන්ධන පිරවුම් පොලක දර්ශන ලබා ගනිමින් සිටි විද්‍යුත් මාධ්‍ය නාලිකාවක මාද්‍යවේදියෙකුගේ කැමරාවේ සටහන් වූ දර්ශන මකා දමන ලෙසට මීරිගම පොලීසියේ පොලිස් නිළධාරීන් පිරිසක් තර්ජණය කිරීමක් පිළිබදව මීරිගම පොලිස් වසමෙන් වාර්තා වේ.

මෙම මාධ්‍යවේදියා විසින් මිරිගම පොහොන්නරුව ඉන්ධන පිරවුම් හලේ දර්ශන ලබා ගනිමින් සිටියදී පිරවුම් හලේ කළමණාකරු යැයි කියා ගන්නා පුද්ගලයෙකු විසින් දර්ශන ලබා ගන්නීමට විරුද්ධව මාධ්‍ය වේදියා ට තර්ජණය කර ඇත.

එම අවස්ථාවේ පිරවුම් හලේ ආරක්ෂාවට සිටි පොලිස් නිලධාරීන් තිදෙනා මාධ්‍යවේදියා අසලට පැමිණ ඔහු ලබාගත් දර්ශන මකා දමන ලෙසට තර්ජනය කර ඇත.

ඔහු තමා මාධ්‍යවේදීහු බව පුන පුනා පවසද්දීත් ලබාගත් දර්ශන මකා දමන ලෙසට දැඩිව බැන වැදී ඇත.

මාධ්‍යවේදීන්ගේ රාජකාරියට බාධා කරමින් හැසුරුණු මීරිගම පොලිසියේ නිලධාරීන් සහ කළමනාකරුගේ ක්‍රියාවන් සම්බන්ධව ගම්පහ ජන මාධ්‍ය එකමුතුව දැඩිව හෙළා දකින බව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසා සිටි.

මාධ්‍යවේදීන්ගේ රාජකාරියට බාධා කරමින් මෙසේ හැසුරුණ පොලිස් නිලධාරීන් සම්බන්ධ වන නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ලෙසට පොලිස්පති තුමා ගෙන් පහ ජනමාධ්‍ය එකමුතුව ඉල්ලා සිටී…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news
Related news