මාධ්‍යවේදියා - 05:06


English English සිංහල සිංහල

 

පියුමි හංසමාලි මනාලියක් වෙයි

පියුමි හංසමාලි කියන්නේ සමාජ මාධ්‍යය ඔස්සේ නිරන්තරයෙන් කතාබහට ලක්වෙන චරිතයක්. ඉතින් මේ ඇය සුන්දර මනාලියක් ලෙස හැඩගැන්වුනු ඡායාරූප කිහිපයක් සමාජ මාධ්‍යය ඔස්සේ සංසරණය වුණා. මේ එම ඡායාරූප කිහිපයක්.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news
Related news