මාධ්‍යවේදියා - 06:05


English English සිංහල සිංහල

 

අද පක්ෂ නායක රැස්වීමක්

අද (05) පස්වරු 1.30ට කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන විසින් පක්ෂ නායක රැස්වීමක් කැඳවා තිබේ.

පාර්ලිමේන්තුවේ හෙට (06) කටයුතු පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමට එම පක්ෂ නායක රැස්වීම කැඳවා ඇතැයි වාර්තා වෙයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news
Related news