මාධ්‍යවේදියා - 03:08


English English සිංහල සිංහල

 

ටෝකන් ඉල්ලූ බේරුවල ජනතාවට පොලිසියෙන් ගුටි පූජාවක්

බේරුවල ප්‍රදේශයේ IOC තෙල් පිරවුම්හලක තෙල් ලබාගැනීමේ ටෝකන්පත ලබා ගැනීමට පැමිණි ජනතාවට පොලිසිය විසින් පහර දෙන වීඩයෝ පටයක් සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ සංසරණය වෙමින් තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news
Related news